PAMIĘTAJ że korzystanie z Usług TeamQuest jest Twoją wyłączną wolą i w każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z usług TeamQuest.

1. Słowniczek

TeamQuest sp. z o.o. z Miedziana 3A lok. 21, 00-814 Warszawa

Klienci – klienci TeamQuest, podmioty na rzecz których świadczymy usługi doradztwa personalnego oraz usługi marketingowe (w przypadku udzielenia odrębnych zgód).

Pracodawcy – potencjalni pracodawcy, podmioty zainteresowane pozyskaniem pracowników lub osób świadczących usługi.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis: strony www: teamquest.pl wraz z subdomenami, rekrutacjait.net wraz z subdomenami, pozyskajdane.pl wraz z subdomenami.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

TeamQuest jest administratorem Twoich danych osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

1) za pośrednictwem formularza kontaktowego lub

2) z Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres office@teamquest.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

TeamQuest Przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług takich jak: aplikowanie na oferty pracy, rekrutacja pracowników, akcje marketingowe własne oraz podmiotów współpracujących, pozyskiwanie klientów, Dystrybucja jobalert i zapisy na newsletter.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy, ofert edukacyjnych, innych ofert marketingowych własnych TeamQuest jak i podmiotów współpracujących, oraz dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, IP.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

TeamQuest może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie takie jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i szkolenia, dane dotyczące korzystania z usług TeamQuest, dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami orzekającymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

TeamQuest może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, jak również dane dotyczące korzystania z usług TeamQuest, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

Badanie satysfakcji

TeamQuest może przetwarzać Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej aplikacji na ofertę pracy, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

TeamQuest ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy oraz wszelkich komunikatów marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie).

Rekomendowane oferty pracy

Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w Serwisie, jak również w formie powiadomień i w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres email.

Zakres danych. W tym celu TeamQuest przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentach zapisanych, przesłanych przez Ciebie w do TeamQuest (w szczególności dane zawarte w Twoim CV), jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Profilowanie. Powyższe dane TeamQuest wykorzystuje do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego TeamQuest wybiera i przedstawia Ci rekomendowane oferty pracy.

Równowaga interesów. Po zważeniu interesu TeamQuest oraz Twoich interesów, praw i wolności TeamQuest uznał, że prezentowanie Ci rekomendowanych ofert pracy, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności TeamQuest uwzględnił następujące okoliczności:

a) rekomendowane oferty pracy oszczędzają Twój czas, gdyż poprzez wstępną selekcje ogłoszeń, są one bardzie dopasowane do Twoich oczekiwań.

b) prezentowanie rekomendowanych ofert pracy w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłanie ich na adres email jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych. Wyrazili oni bowiem chęć otrzymywania takich komunikatów (dla powiadomień w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email) zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

c) TeamQuest tworzy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie TeamQuest wykorzystuje stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji rekomendowanych ofert pracy. TeamQuest zapewnia przy tym, że wdrożył odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:

     i. TeamQuest korzysta jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. TeamQuest jest zainteresowany jedynie tym, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twojego życia prywatnego,

     ii. TeamQuest korzysta jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach. Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;

d)TeamQuest szanuje Twoją wolę i ułatwia Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie rekomendowanych ofert pracy w formie powiadomień w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email, oraz z poziomu ustawień przeglądarki.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes TeamQuest(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert pracy, które mogą odpowiadać Twoim preferencjom i zainteresowaniom.

Udostępnianie Profilu

Rodzaj usług. Udostępnianie Profilu dotyczy przypadku w którym po potwierdzeniu przez Ciebie chęci udziału w rekrutacji do konkretnego potencjalnego pracodawcy, TeamQuest udostępnienia twój Profil stworzony przez nas w sposób automatyczny oraz w wyniku pracy TeamQuest. Profil zawodowy jest analizowany pod kątem jak nawiększej zgodności z oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy.

Zakres danych. W tych celach TeamQuest przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie, oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności datę ostatniej aktualizacji Profilu, informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk służący do aplikowania), historii korespondencji, Kontaktów, wyniku procesów rekrutacyjnych.

Profilowanie. TeamQuest dane osobowe wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie tak stworzony profil zawodowy porównujemy z oczekiwaniami pracodawców, aby polecić Cię pracodawcom.

Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje obydwa przypadki Udostępniania Profilu, o których mowa powyżej. Udzielona zgoda obejmuje, oprócz udostępnienia Profilu przez TeamQUest, również wykorzystanie danych osobowych, zawartych w udostępnionym Profilu, przez pracodawców do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska.

Marketing produktów i usług TeamQuest i naszych klientów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy przesłaniu CV, lub wyrażeniu zgodny na nasze działania marketingowe, uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisach, odwiedziny na głównych stronach Serwisów i ich podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. TeamQuest powyższe dane wykorzystuje do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowuje informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Cię zainteresować.

Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z komunikatami marketingowymi TeamQuest poza Serwisami korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwisy. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisach. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów.

Równowaga interesów. Po zważeniu interesu TeamQuest oraz Twoich interesów, praw i wolności TeamQuest uznał, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:

a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email (odrębnie dla komunikatów dotyczących TeamQuest oraz naszych klientów), a zatem TeamQuest uznał, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty;

b) Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z otrzymywaniem komunikatów dotyczących nie tylko TeamQuest ale także naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców). Informacje dotyczące potencjalnych pracodawców (ich produktów, usług lub wizerunku) są, ze względu na specyfikę Serwisu, szczególnie oczekiwane przez Użytkowników, aktywnie poszukujących

c) w ramach marketingu produktów i usług klientów TeamQuest nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym klientom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych;

d) tworzymy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. TeamQuest zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:

     i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twoje życie,

     ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach, Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;

e) TeamQuest zapewniamy Ci możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową m.in. wysyłając email, bądź formularz kontaktowy.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom:

Pracodawcy

Udostępniamy Twoje dane osobowe potencjalnym pracodawcom korzystającym z usług TeamQuest. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, wyłącznie za Twoją zgodą, samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Nie zwalnia to Ich z obowiązku przestrzegania obowiązków RODO.

Dostawcy usług

TeamQuest przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, otrzymasz na żądanie – wyślij email na adres office@teamquest.pl. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Podmioty przetwarzające. TeamQuest korzysta z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Serwisu (np. Wypełnienie Profilu dokumentem CV).

Administratorzy. TeamQuest korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Masz prawo żądać od TeamQuest przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

Organy państwowe

TeamQuest udostępniam Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bądź inne uprawnione z mocy prawa organy administracji publicznej.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe TeamQuest przechowuje przez okres 8 lat dla celów realizacji świadczonych przez TeamQuest usług oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług, jak również do celów marketingowych. Po cofnięciu zgodny Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług), mogą również zostać przez nas całkowicie usunięte z naszych baz danych.

TeamQuest dane osobowe Użytkowników przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

TeamQuest zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś TeamQuest, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem TeamQuest możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. udział w procesach rekrutacyjnych).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli TeamQuest przetwarza Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z usług TeamQuest, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych usług oraz ułatwieniem korzystania z usług, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych TeamQuest traktować będzie jako rezygnację ze wszystkich usług.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, TeamQuest ma prawo zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane TeamQuest zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia TeamQuest zablokuje Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. TeamQuest nie będzie też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;

e) TeamQuest na wniosek o ograniczenie przetwarzanie Twoich danych osobowych, ma prawo je usunąć.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od TeamQuest potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie przez wysłanie wiadomości przez nasz formularz. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od TeamQuest sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś do TeamQuest, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie CSV. Format jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie TeamQuest spełni Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h w dni robocze na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do TeamQuest skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

TeamQuest dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas aplikowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb TeamQuest może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Leave your e-mail and we will contact you